Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší modrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.Bible - Koloským 3,16

Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu.Honoré de Balzac

čtvrtek 24 červen 2004

Svátek: Jan

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Petr F.

Zobrazit

Kde jsi, Pane?

Místní farář v Zasmušilovicích měl takový zvyk, že pravidelně vystupoval na kostelní věž, aby byl blíže Hospodinu. Svým farníkům chtěl zprostředkovat Jeho slova stejně, jak to druhdy činíval sám Mojžíš. A vskutku, jednoho dne uslyšel, že Bůh cosi říká.
Kněz na vrcholku věže zvolal mocným hlasem: „Kde jsi, Pane? Slyším tě, ale jako z veliké dálky.“

I odpověděl mu Hospodin: „Jsem tady dole, uprostřed tvého lidu. A ty jsi kde?“