Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.Bible, kniha Přísloví

Buď mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčet.Pythagoras

Pátek 3 prosinec 2004

Svátek: Barbora

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Bartulec

Zobrazit

Klid

Jeden mnich se stáhl do ústraní, aby zasvětil svůj čas meditaci a modlitbě v odloučení od hřmotného a lomozného života.
K poustevně, ve které se usadil, přišel jednou pocestný a požádal jej o trochu vody. Mnich s ním poodešel k nádrži a nabral trochu vody do kalíšku. Cizinec se s díky napil, a poté se osmělil a zeptal se: „Řekni, jaký smysl vidíš v klidu, který sis pro svůj život zvolil?“
Mnich ukázal na vodu v nádrži a řekl: „Podívej se na hladinu. Co vidíš?“
Pocestný se podíval hluboko do nádrže, pak zvedl hlavu a řekl: „Nevidím nic.“
Po chvíli jej mnich znovu vyzval: „Podívej se na vodní hladinu v nádrži. Co vidíš teď?
Ještě jednou se cizinec sklonil na vodu a odpověděl: „Teď vidím sebe sama.“

„Tím je tvá otázka zodpovězena,“ prohlásil mnich. „Když ses díval do nádrže poprvé, byla hladina zčeřena nabíráním vody a tys nemohl nic rozeznat. Teď je voda klidná – a toto je zkušenost klidu: Člověk vidí sebe sama.“