Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe; Nastavíš-li moudrosti ucha svého, nakloníš-li srdce svého k opatrnosti; tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit.Bible - Přísloví 2,1-10

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.Marcus Valerius. Martialis

čtvrtek 23 prosinec 2004

Svátek: Adam a Eva / Štědrý den

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Bartulec

Zobrazit

Správné dávkování

Jeden muž, shrbený pod tíhou stáří a následkem nikdy nekončící dřiny a chudoby, se pokoušel přimět svého osla naloženého vaky s vodou k další cestě.
Šel kolem bohatý zahaleč a oslovil starce: „Pověz mi, dobrý muži, jak je možné, že jsi i přes svůj těžký život dosáhl tak vysokého věku, když mnozí boháči a věčně sytí povaleči umírají v rozkvětu nejlepších let?“

„Snad je příčina v tom, že nám chudým se z vaku života dostává všeho jen po kapkách, zatímco boháči jej rozevřou dokořán a žádostivě ho co nejrychleji vyprázdní.“