Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe; Nastavíš-li moudrosti ucha svého, nakloníš-li srdce svého k opatrnosti; tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit.Bible - Přísloví 2,1-10

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.Marcus Valerius. Martialis

úterý 4 leden 2005

Svátek: Diana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Bartulec

Zobrazit

Rozumbrada

Jeden chlapec, který už dlouho studoval různé techniky boje, se zeptal svého učitele, jaký způsob obrany je nejúčinnější. Mistr odvětil: „Nezadat důvod k útoku. To je ten nejlepší způsob obrany.“ Žák se velice podivil. K čemu tedy byla všechna námaha, kterou ho stálo jeho učení? Učitel mu vyprávěl následující příběh:
Jeden mladík si udělal tak dobré jméno svou učeností v mnoha oborech a dobrou znalostí některých bojových umění, že k němu přicházeli pro radu i mnohem starší a zkušenější lidé. Jednou ho kvůli nějaké maličkosti napadl a zmlátil jistý hlupák. Byl to dřevorubec, který svou hrubou silou daleko převyšoval mladíkovy schopnosti bojové techniky.

Nikdo se do toho nechtěl zaplést, protože by snad sám utržil nějakou tu ránu. Jen jeden stařec, který už mnohé viděl a zažil, okomentoval to, co se před ním dělo: „Učený mladík si za ten nářez může sám. Kdyby nebyl jen učený, ale i moudrý, věděl by, jak zabránit tomu, aby jej napadl hlupák.“