Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Kdo je moudrého srdce, je nazýván rozumným; lahodná řeč přidává znalostí. Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti.Bible - Přísloví 16,21.23

Někdy tři čtyři slova jak uzavřená skříňka skrývají celý poklad myšlenek.Karel Hynek Mácha

Pondělí 10 leden 2005

Svátek: Břetislav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Jan Bárta (ADRA)

Zobrazit

Bez přítěže

„Před smrtí jsme si všichni rovni. Proč to nechtějí živí pochopit?“ pravil mistr.
Dva mladíci stáli nad hroby svých otců, kteří skonali ve stejný den. Hrob bohatého kupce byl vyzdoben sloupy a sochami. Rov skromného řemeslníka vedle něj působil uboze.
„Podívej se, jak se mramor leskne a socha anděla je jako živá – srdce nad ní usedá!“ zvolal kupcův syn. „Bělostná náhrobní deska je tak velká, že ji sem museli vsadit kladkou. Každý hned z dálky vidí, že je tady pochována velmi významná a bohatá osobnost! To hrob tvého otce – samá hlína a kámen! Co to má být?!

„Chudý syn se musel velmi ovládat při této pyšné a vychloubačné řeči, ale pak s chladnou hlavou opáčil: „Jak jsem slyšel, neměl tvůj otec lehkou smrt, protože se musel rozloučit s celým svým bohatstvím. Proto jste mu jako útěchu vystavěli tuto nádheru? A přece, dřív než se tvůj otec mohl pod svou horou mramoru třeba jen pootočit, mého otce už vítali v království nebeském.“