Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Bible - Filipenským 4,8

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.Marcus Aurelius

Pondělí 17 leden 2005

Svátek: Drahoslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Bartulec

Zobrazit

Vzbuzuje spánek zbožnost?

Všichni se před svým vladařem třásli. Báli se svého krále, který byl známý svou krutostí a vládou biče.
Přestože král nevěřil v Boha, chodil pravidelně do kostela, protože se to od vladaře očekávalo. Jednou si dál král zavolat vysoce postaveného duchovního a pravil: „Pověz, jaký druh uctívání Boha je podle tebe nejlepší a čím se dá zvýšit zbožnost lidí?“

Zbožný muž dlouho neváhal. Věděl dobře, jak by měl odpovědět, ale rozhodl se jinak. Věděl, co ho za jeho smělou odpověď může čekat, ale zvedl hlavu, pohlédl králi do očí a řekl: „Pro tebe, králi, je nejlepší způsob uctívání polední spánek. Tehdy si totiž tvůj lid může na dvě tři hodinky ulehčeně oddechnout a trochu pookřát. A tak taky zvýšíš jejich zbožnost. Zatímco ty odpočíváš, tisíce tvých poddaných děkují Bohu. Co víc si můžeš přát?“