Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností, propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydaly krůpěje rosy. Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu.Bible - Přísloví 3,19-22

Příroda neříká nikdy nic jiného než říká moudrost.Decimus Iunius Iuvenalis

Pátek 4 březen 2005

Svátek: Kamil

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Bartulec

Zobrazit

Zahradní plot

Byl jednou jeden kluk, který měl špatný charakter. Jeho otec mu dal pytel plný hřebíků a řekl mu, že pokaždé, když s někým ztratí trpělivost, musí zatlouct jeden hřebík do zahradního plotu.
První den zatloukl kluk 37 hřebíků do zahradního plotu. V následujících týdnech se naučil ovládat. Počet hřebíků v zahradním plotu byl stále menší. Naučil se, že zatlouct hřebík je namáhavější než se ovládnout. Konečně přišel den, kdy kluk už nemusel zatlouci žádný hřebík. Takže šel za otcem a řekl mu to. Otec mu tedy řekl, že má každý den vytrhnout jeden hřebík ze zahradního potu, když se ovládne. Konečně mohl kluk otci říct, že všechny hřebíky z plotu vytrhl.
Otec mu však ukázal na zničený plot a řekl mu: „Můj synu, dobře sis počínal, ale i přesto se podívej na tento zahradní plot. Je plný děr. Plot už nikdy nebude jako dřív.
Když se s někým hádáš a řekneš mu něco zlého, tak mu způsobíš ránu. Můžeš člověka bodnout nožem a ten pak vytáhnout. Rána však zůstane. Nepomůže, když se mockrát omluvíš, rána zůstane.
A rána slovem je stejně bolestivá jako tělesná rána.“

Přátelé jsou vzácnými drahokamy, přivádějí tě k smíchu a dávají ti odvahu. Jsou připraveni ti naslouchat, když je potřebuješ, podporují tě a otvírají ti srdce.