Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.Bible - Římanům 8,14-17

Nejlepším důkazem ducha a vědění je srozumitelnostFrancesco Petrarca

čtvrtek 5 květen 2005

Svátek: Klaudie

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Josef Pavlík

Zobrazit

Čím se lišíme

Nikdo nejsme bez viny. Přesto se lišíme.
Moudrý člověk vyznává:
„Dokud žiji, hřeším.“
Vyznání hlupáka však zní:

„Dokud hřeším, žiji.“