Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.Bible - Efezským 1,17.18

Nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné.Diogenes

čtvrtek 9 červen 2005

Svátek: Medard

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Josef Pavlík

Zobrazit

Povrchnost

Do jednoho kláštera přišel nový mnich. Byl to neznámý, mladý muž, který si ve velmi krátké době získal sympatie většiny obyvatel kláštera. A to bylo překvapující. Jeho povrchnost byla totiž pro příslušníky řádu – ostatní mnichy – poměrně dobře patrná.
„Jak může na sebe upoutávat tolik pozornosti?“ ptal se jeden z mnichů představeného kláštera.
Otec Antonín se zamyslel a pak bez dlouhého váhání řekl:

„Napůl prázdné láhve nadělají více hluku než plné.“