Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.Bible - Koloským 3,9.10

Podstatou života je neustálá proměna.Walter Grobius

čtvrtek 30 červen 2005

Svátek: Petr a Pavel

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Umění stárnout

Největší umění je stárnout s radostným srdcem.
Odpočívat, když bys chtěla pracovat.
Mlčet, když druzí neuznávají tvou životní moudrost.
Poslušně a tiše nést kříž.
Bez závisti hledět na druhé a věrně kráčet cestou,
kterou tě vede Bůh.
Složit ruce v klín a přijímat pomoc druhých,
kterým jsi dříve pomáhala.
Pokorně přijímat slabosti, i když bys ráda sloužila druhým.
A pak přijde to nejhezčí!
Bůh pro tebe vybral tu nejkrásnější práci –
můžeš mít stále sepnuté ruce

a svolávat požehnání na celou zemi.