Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Bible - 2. list Korintským 4,17.18

Zkušenost není to, co člověka potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.Aldous Huxley

Středa 20 červenec 2005

Svátek: Čeněk

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Kámen

Kdysi dávno dal jeden král přivézt na cestu obrovský kámen. Sám se schoval vedle cesty a pozoroval, jak si lidé s touto překážkou poradí. Nejdříve přicházeli nejzámožnější královští kupci a dvořané. Balvan jednoduše obešli, ale neopomněli přitom zdůraznit, jak špatná je údržba královských cest a kdo je za to vinen. Nikdo z nich však neudělal nic pro to, aby kámen z cesty odstranil.
Potom šel okolo sedlák s nákladem zeleniny. Když přišel k balvanu, odložil stranou náklad a snažil se odvalit kámen na okraj cesty. Až po velké námaze se mu to konečně podařilo a on chtěl pokračovat v cestě k domovu. Vtom si všiml, že na místě, kde ležel kámen, ještě něco zůstalo. Měšec! A v něm zlaté mince a vzkaz od krále!
>Tento měšec je určený tomu, kdo odstraní balvan z cesty.<

Sedlák tak pochopil, co se těm ostatním nikdy nepodařilo. Každá překážka a problém je vlastně příležitostí zlepšit se, zdokonalit a tím i něco získat.