Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.Bible - Žalm 34,13-15

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli.F. Grillparzer

Pátek 16 září 2005

Svátek: Jolana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Pozor na jazyk

Když byl můj otec v nemocnici, přišli za ním na návštěvu jeho přátelé. Jeden z pacientů, který ležel hned na vedlejší posteli, však svými šťavnatými nadávkami a poznámkami neustále přerušoval jejich tichý rozhovor. Snažili se proto nevnímat hrubá slova, a než opustili nemocniční pokoj, přečetli si spolu s otcem ještě některé biblické texty a pomodlili se.
„Kdybych byl věděl, že jeden z nich je kněz, dával bych si větší pozor na jazyk,“ zareagoval onen pacient, jakmile se za návštěvou zavřely dveře pokoje.

„Ale ne,“ poznamenal otec, „oni jsou jen diakoni ve sboru, kde jsem já knězem!“