Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jako kadidlo ať míří má modlitba
k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. Hospodine, postav stráž
k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku.Bible - Žalm 141,2.3

Mluvíš-li, tvá slova by měla být lepší než tvé mlčení.arabské přísloví

čtvrtek 24 listopad 2005

Svátek: Emílie

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Co se teď modlíš?

Byl jednou jeden pasák, který nevěděl, jak se má modlit. Přesto každý den zamumlal několik slov, ale nebyl si jistý, že je to tak správně.
„Pane, kdybys měl dobytek,“ říkal, „a dal bys mi ho na starost, dělal bych to pro tebe zadarmo, protože tě mám moc rád.“
„Poslyš, člověče, tak se nemůžeš modlit k Hospodinu,“ oslovil ho učený muž, který šel právě kolem a slyšel jeho modlitbu. „Naučím tě nejdůležitější modlitby a žehnající formule.“
Tak se i stalo. Čas plynul. Pasáček se dál staral o svůj dobytek, učenec šel svou cestou na nová místa a všechno se zdálo být v naprostém pořádku. Až jednoho dne měl mistr zvláštní sen. Zdálo se mu právě o pasákovi a slyšel důrazný hlas: „Jestliže se k němu nevrátíš a neřekneš mu, že se má modlit tak, jak byl zvyklý, potká tě něco zlého...“ Hned druhý den se mistr vypravil na cestu, aby vyhledal onoho muže.
„Co se teď modlíš?“ zeptal se ho.
„Nic. To, cos mě učil, jsem zase zapomněl. A co jsem říkal Hospodinu dříve, bojím se vyslovit. Tys mi to přece zakázal.“
Nato učenec vyprávěl pasákovi o svém snu...

(podle židovské legendy)