Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu!Bible - Přísloví 8,33

Moudrý člověk požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.čínská moudrost

úterý 20 prosinec 2005

Svátek: Dagmar

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Wesley Lutz

Zobrazit

Dobré rady pro dobré vztahy

Dávej si pozor na jazyk. Nejprve mysli, potom mluv.
Pokud jde o sliby, buď velmi opatrný. Dodrž to, co jsi slíbil.
Nikdy nepromarni příležitost říci laskavé slovo.
Zajímej se o jiné – o jejich zájmy, starosti i radosti.
Buď radostný, netrap se malými neúspěchy a zklamáními.
Buď ochotný o věcech diskutovat, ale nehádej se. Nebuď přitom mrzutý.
Nenechej se znechutit pomluvami.
Buď citlivý k pocitům jiných.
Nevěnuj pozornost zlomyslným poznámkám o tobě. Žij tak, aby jim nikdo nevěřil.

Nebuď přecitlivělý na svou pověst. Konej, jak nejlépe umíš, a buď trpělivý.