Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hleď, jak jsem si tvá ustanovení zamiloval, Hospodine, podle svého milosrdenství mi zachovej život. To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.Bible - Žalm 119,159.160

Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny.J. Cocteau

čtvrtek 23 únor 2006

Svátek: Svatopluk

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Pravdivější

Večer to vypuklo. Nastoupili aranžéři, designéři, návrháři a mnozí další ...ři a pustili se do díla.
Výstavní stánky byly polepeny suprovými písmeny ze speciální fólie, nádhernými fotografiemi a nejrůznějšími dalšími aranžérskými triky a udělátky.
Byla to prostě krása sama. Jen si vybrat.
Na druhý den přišli lidi. Dívali se, pokyvovali hlavami, o něco z výstavy se zajímali, něco přešli bez povšimnutí. A s těmi procházejícími diváky byla výstava ještě krásnější.
No, a pak přišel konec.
Už ne nějací ...ři, ale obyčejní dělníci strhali všechnu tu krásu a narvali ji do kontejneru.
Nastal nový den – den bez výstavy.
Takový nějaký pravdivější.

bjt