Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.Bible - List Jakubův 1,5.6

Láska vyžaduje důvěry a důvěra vyžaduje stálost.anglické přísloví

Pondělí 13 březen 2006

Svátek: Řehoř

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Důvěra...

Ve tvých očích
dnes vidím úzkost.
Vždy jsi mě dovedla rozesmát.
Dnes se ti to nedaří,
i když se tak snažíš.
Myslíš, že nemám naději?
Nevzdávej to.
Drž mou ruku ve své,
vysuš mé slzy
svými rty.
Buď jen tak vedle mne.
Vidět tvou lásku v těch očích
je vlastně vše co potřebuji.
A předej mi jiskru,
která ve mně
zapálí touhu
nevzdát to...

Petr Škrla