Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost.Bible - Jeremjáš 9,23.24

Zkušenosti jsou brýlemi rozumu.arabské přísloví

Pátek 17 březen 2006

Svátek: Elena/Herbert

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobréjitro

Zobrazit

Pragmatické

Jeden král hledal nového správce svého pokladu. Když přišli do královské síně tři vybraní kandidáti, položil prvnímu z nich otázku:
„Mladý muži, představ si, že jdeš ulicí mého sídelního města a u svých nohou najdeš nádherný drahokam. Zvedneš ho?“
„Ne, ne! Nikdy bych nezvedl, co mi nepatří!“
„Ten muž se pro tuto funkci nehodí,“ prohlásil král a pokynul rukou, aby předstoupil druhý uchazeč.
„Samozřejmě bych ten drahokam zvedl!“ odpověděl na stejnou otázku druhý mladík.
„Ne, ne. Ani ty nemůžeš být správcem mého pokladu,“ usoudil mocný král.
Ministři už z toho byli nešťastní, že nedokázali ve výběru uchazečů odhadnout, co bude král od nového správce vyžadovat. A tak velmi nedočkavě očekávali odpověď třetího muže.
„Můj králi, nejdříve musím něco tak vzácného najít – a pak už budu vědět, jak jsem se zachoval.“

„To je ten správce,“ řekl s potěšením král, „tomu svěřím svou klenotnici!“