Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
Bible - První list Korintským 2,4.5

Tvořme slova, jež obstojí v chladu i horku.Pichette

Středa 29 březen 2006

Svátek: Taťána

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Hanácký

Zobrazit

Slova

Ztraceni ve svém světě
životem bloudíme
Tolika slovy v jedné větě
nikdy nic neřekneme
Vzduchem plynou zbloudilá písmenka
a také tam se ztrácí
Nezbude na ně vzpomínka
a pak zbývá už jen stáří
Máme tolik krásných slov
takových nádherných vět
Proč jen je neumíme říct?
Snad byl by lepší ten náš svět!

(www.tramvaj.cz)