Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.Bible - List Koloským 3,16

Za dobrodiní velikosti kapky se odvděč bohatým pramenem.čínské přísloví

úterý 2 květen 2006

Svátek: Zikmund

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Vděčnost

Jeden starý člověk kopal jámu ve své zahradě.
„Co to děláš?“ ptali se ho.
„Sázím stromy manga,“ odpověděl.
„Myslíš, že z nich budeš sklízet ovoce?“
„Ne, já se ho nedožiji, ale jiní ano. Po celý život jsem jedl mango ze stromů, které zasadili druzí. Toto je způsob, jak chci projevit svou vděčnost.“

A. de Mello