Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.
Bible - Malachiáš 3,20

Duševní zdraví není nic jiného než vůně růží, které kvetou ve vašich srdcích.Osho

úterý 6 červen 2006

Svátek: Norbert

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Prosil jsem...

Prosil jsem Boha o sílu, abych mohl dosáhnout svých cílů.
Stal jsem se slabým, abych se naučil pokorně poslouchat.
Prosil jsem o zdraví, abych mohl vykonat velké věci.
Stal jsem se nemohoucím, abych mohl vykonat ještě větší věci.
Prosil jsem o bohatství, abych mohl být šťastný.
Byla mi dána chudoba, abych zmoudřel.
Prosil jsem o moc, aby si mě lidé vážili.
Byla mi dána slabost, abych cítil, že potřebuji Boha.
Prosil jsem o věci, abych si mohl užívat života.
Byl mi dán život, abych si mohl užívat věcí.
Nedostal jsem nic z toho, oč jsem žádal, ale všechno, v co jsem doufal.
Mně navzdory byla vyslyšena má tichá modlitba.
O to víc cítím, že mi Bůh žehná!

Bruno Ferrero