Dobré Jitro

dobrejitro.cz

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
Bible - Koloským 1,13.14

Nejvíc se podobáme zvířatům, když zabíjíme. Nejvíc se podobáme lidem, když soudíme. Nejvíc se podobáme Bohu, když odpouštíme.
B. Ferrero

čtvrtek 27 červenec 2006

Svátek: Anna

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: David Lehner

Zobrazit

Nauč mne odpouštět...

Připadám si jako dikobraz.
Z těla mi trčí stovky
šípů, které tam
vyslala lidská zloba.
Některé jsem odstranil,
jiné zarostly do tkáně.
Na každém šípu
datum a jméno –
nesmazatelné
autogramy střelců.
Navzdory času
já ty rány stále cítím,
jména těch pikadorů
mám jako barevný hologram
stále před sebou.
Až, Pane, pochopím, co Ty jsi
pro mne vytrpěl,
vím, že odpustím
a přestanu naříkat.

Petr Škrla