Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Bible - Izajáš 40,28.29

Strach roste otálením, mužnost odvahou. P. Syrus

čtvrtek 17 srpen 2006

Svátek: Petra

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniel Šála

Zobrazit

Odvaha

Je příliš mnoho malých srdcí, příliš mnoho váhavých duší, příliš mnoho uzavřených myslí a pokleslých ramen.
Jedním z nejzávažnějších nedostatků naší doby je nedostatek odvahy. Ne hloupého fanfarónství, bezduché opovážlivosti, ale skutečné odvahy, která si před každým problémem klidně řekne:
„Nějaké řešení tu musí být a já ho najdu!“

(Bruno Ferrero)