Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Bible - Matouš 11,28

Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je položí vedle.L. A. Seneca

úterý 23 říjen 2007

Svátek: Teodor

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Kufr

Desetiletá Corrie ten Boomová ráda cestovala vlakem se svým otcem. Líbilo se jí nejen cestování a nové okolí, ale i možnost povyprávět si s otcem a ptát se ho na různé věci. Ráda kladla těžké otázky. Jednou na její problém otec odpověděl: „Odnes tento kufr.“
Corrie se o to marně pokoušela. „Je pro mne příliš těžký,“ řekla.
„Já vím, a proto ani nečekám, že ho poneseš,“ zareagoval otec. „Podobně je to s poznáním. Některé věci jsou pro nás příliš těžké. Až budeš větší a silnější, dokážeš kufr unést. Zatím mi důvěřuj, že ho já ponesu místo tebe.“
Když se později Corrie dostala do koncentračního tábora, protože její rodina pomáhala ukrývat Židy, jeden poručík se jí zeptal: „Jak můžete věřit v Boha, když dovolil, aby váš otec zde zemřel?“
Corrie si povzdechla. I jí se to zdálo nespravedlivé. Už dříve přemýšlela o tom, proč Bůh nechránil její rodinu, když byli tak laskaví k pronásledovaným lidem. Vzpomněla si však na příhodu z dětství a odpověděla: „Některé věci jednoduše nedokážeme pochopit. Já však toto břemeno ponesu za vás, dokud se vám ho nepodaří zvládnout.“

Věděla, že Bůh udělá to samé pro ni.