Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.
Bible - Druhý list Tesalonickým 1,11

Být člověkem, to není fakt, to je možnost.V. E. Frankl

Středa 7 listopad 2007

Svátek: Saskie

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Otakar Jiránek

Zobrazit

I to je člověk...

Člověk je bytím, které neustále rozhoduje o tom, kým je a kým bude. V každém okamžiku života má v sobě různé možnosti: buď sestoupit na úroveň zvířete nebo se povznésti do kvalitativně podstatně vyšší roviny života. Člověk je bytostí, která díky své vědě vynalezla plynové komory v koncentračních táborech a zabíjela v nich statisíce lidí s velkou efektivitou. Je však i bytostí, která do těchto komor vstupovala se vztyčenou hlavou a s Otčenášem či židovskou modlitbou na rtech. I to je člověk.

V. E. Frankl