Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Dávej mu štědře a nebuď skoupý, když mu máš něco dát, neboť kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná ve všem, co děláš, ve všem, k čemu přiložíš ruku.
Bible - Deuteronomium 15,10

Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.M. Seemannová

Pátek 28 prosinec 2007

Svátek: Bohumila

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Janet Reznicek

Zobrazit

Měďáky

Jistý mládenec si přál vstoupit do kláštera v Ennatonu. Stařec, který chtěl zjistit, nakolik je mladý muž ochoten opustit svět, mu položil otázku:
„Kdybys měl tři zlaté mince, rozdal bys je chudým?“
„Z celého srdce, abba.“
„A kdybys měl tři stříbrňáky?“
„Velmi rád.“
„A kdybys měl tři měďáky?“
„Ne, otče.“
„Ale proč?“ zeptal se udiveně stařec.
„Protože mám právě ty tři měďáky.“

(Humor pouštních otců, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005)