Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.
Bible - Žalm 34,23

Vina se rodí tam, kde člověk nežije odpovědně.V. E. Frankl

Středa 27 únor 2008

Svátek: Alexandr

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Vina

„Já za to nemůžu,“ je nejčastější vyslovená nebo jen myšlená věta pokaždé, když se kdekoliv řeší, že někdo něco neudělal, nezařídil, nestihl, nevyřídil a kdoví co ještě. A zatímco jedni se jí ohánějí čím dál tím urputněji, druzí se o to usilovněji snaží viníka zjistit.
Ti první většinou mají pocit, že něco opravdu způsobili, ti druzí zase za frázemi o nutnosti zjistit pravdu skrývají svou touhu po krvi. Anebo jen škodolibou radost z toho, že „v tom nejedou“.
Nejde o spravedlnost, jde o vědomí sebehodnoty, které přiznáním vlastní viny trpí, zato poukázáním na vinu druhého bytní.
Pokud se ovšem z přiznávání viny neudělá životní postoj k vyrážení zbraní z rukou všem spravedlivým.
Ač původně symptomem nemoci morálky, stala se skvělým nástrojem jejího mrzačení.

bejt.blogspot.com