Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné...
Bible - Žalm 100,4.5

Hluboká vděčnost je jako hluboká studna. Živá voda je dole. Je jí tam dost. Ve chvíli, kdy je této živé vody zapotřebí, je k dispozici. Nemusí se s ní šetřit.J. Křivohlavý

čtvrtek 12 červen 2008

Svátek: Antonín

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Hloubka vděčnosti

Není vděčnost jako vděčnost. Některý projev vděčnosti je vidět. Druzí lidé na nás mohou vidět, jak se tváříme, co říkáme, jak se chováme, a podle toho usuzovat na to, jak to je s naší vděčností. Ta přitom může být opravdová – pravá. Může však být i jiná – hraná a předstíraná.
Jsou však věci, které vidět nejsou, a přece existují. Příkladem může být to, co označujeme jako hloubku vděčnosti. Řekneme-li „hloubka“, můžeme myslet například na studnu, na to, jak je hluboká a směřuje k samému jádru, středu země. Jiný pomyslí na hloubku osobnosti, která dosahuje až do srdce. Nejhlubší forma vděčnosti se objevuje tam, kde člověk uznává, že vše, co má, je dar. Z takto dobrovolně uznávané závislosti na celku bytí pak pramení hluboký pocit radosti z obdarování. Ten v nás vyvolává pokoru. Ta nás vede k vděčnosti. Prohlubuje ji. V důsledku takto zažité vděčnosti jsme poté vedeni k otevřenosti ke světu a k angažovanosti ve světě. Ta se dále projevuje smysluplnými a účelnými aktivitami. Snažíme se spolupodílet na rozmnožování dobra, které jsme obdrželi.

(O vděčnosti s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005)