Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ber si k srdci napomenutí a pozorně naslouchej výrokům poznání.
Bible - Přísloví 23,12

MOLLISSIMA TEMPORA FANDI
Nejvhodnější doba, pohoda k rozhovoru.Vergilius

Středa 12 listopad 2008

Svátek: Tibor

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Stále jen nemluvte - také naslouchejte

Naslouchejte, vyjadřujte zájem, tvořivost a aktivní účast.
Vyhněte se přerušování druhých, které narušuje rytmus konverzace.
Počkejte, až druhá osoba zcela dohovoří, pak teprve odpovídejte.
Pozorujte výraz obličeje mluvčího a jeho gesta.
Vyhýbejte se rozptylujícím podnětům nebo narušením, která způsobují ztrátu koncentrace, popř. zapomenutí probíraného tématu.
Snažte se pochopit a být pochopen prostřednictvím verbálních i neverbálních výrazových prostředků.
Buďte rozvážní ve výběru činů, gest, komentářů nebo kritiky, které by mohly být ofenzivní nebo výsměšné.
Poskytněte druhému zpětnou vazbu a pokládejte otázky, které vykazují vaše pochopení a zájem o věc.
Za všech okolností zachovávejte postoj vřelosti a přístupnosti.
Doplňte naslouchání gesty vyjadřujícími přijetí a pochopení.
Neodmítejte příležitosti k dialogu.
Nepodceňujte problémy nejmladších členů domácnosti – jim samotným připadají velmi významné a závažné.

(Umění výchovy dítěte, Advent-Orion 2003)