Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Neříkám to, abych vás odsuzoval, vždyť jsem vám už dříve řekl: Máte v mém srdci takové místo, že jsme spolu spjati ve smrti i v životě.
Bible - Druhý list Korintským 7,3

Dospělý dbá na skutky, dítě na lásku...indické přísloví

Středa 4 únor 2009

Svátek: Jarmila

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marek Miškej

Zobrazit

Deset překážek rodinné komunikace

(pokračování z minulého dne)
6. Předsudky vůči některému členu rodiny mohou vést k tomu, že jej soudíme, aniž bychom mu naslouchali.
7. Snaha o rychlá rozhodnutí, která nám zabraňují v trpělivém a uvážlivém hledání nejlepšího řešení.
8. Nadměrná důležitost přisuzovaná vlastní osobě v protikladu k altruismu a službě jiným.
9. Neochota měnit své postoje, která ztěžuje uzavírání kompromisů.
10. Nepřiměřené paternalistické nebo diktátorské postoje jednoho člena rodiny vůči druhému.

(Umění výchovy dítěte, Advent-Orion 2003)