Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tak se Mojžíšovi dostalo nejlepšího egyptského vzdělání a vyrostl z něho výmluvný a schopný muž. (SNC)
Bible - Skutky apoštolské 7,22

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.R. W. Emerson

úterý 11 srpen 2009

Svátek: Zuzana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: M. Martínek

Zobrazit

Povzbuzujte a odměňujte...

(pokračování z minulého dne)
Tento návyk plní několik funkcí. Nejenže povzbuzuje chuť ke každodennímu učení, ale je to také zdroj velmi zajímavých námětů k rozhovorům během společného jídla. Společně s Candy jsme zjistili, že se tak dovídáme, co kluci čtou, a pomáhá nám to také sledovat, čím se momentálně zabývají. A to nehovořím o tom, jak je to legrační, když se kluci snaží vzájemně se překonávat, překvapovat a bavit nás, případně udělat dojem.
Jakékoli nápadité programy, výchovné hry a rodinné tradice mohou sledovat stejný cíl – dát dětem příležitost, aby se stále učily a získávaly vědomosti příjemným způsobem. Jednou snad dojdou k bodu, kdy to pochopí a přijmou. Pak už nebudeme muset pro ně vymýšlet a vytvářet různé vnější stimuly, aby se učily.

(Širší souvislosti, Advent-Orion 2008)