Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Vždyť k vám promlouvá sám Hospodin: ‘Usilovně mne hledejte, navraťte se ke mně a budete moci opět bezpečně a pokojně žít.’ (SNC)
Bible - Ámos 5,4

Nesprávná cesta nedovede ke správnému cíli.J. Kratka

úterý 15 září 2009

Svátek: Jolana

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Hledání cesty

V měsíci Elúl, kdy lidé připravují své duše na dny soudu, se rabín Chajim snažil vyprávět příběhy, které by všechny posluchače pohnuly k obrácení. Jednou vyprávěl o člověku, který se ztratil v hlubokém lese. Zabloudil tam i jiný člověk a po nějaké době potkal toho prvního. Aniž věděl, jak se mu vedlo, zeptal se ho, kudy vede cesta ven.
„To nevím,“ odpověděl ten první, „ale mohu ti ukázat cesty, které vedou pouze hlouběji do houští, a pak můžeme spolu hledat cestu ven.“

„Lidé,“ končil rabín své vyprávění, „hledejme společně tu cestu!“