Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ač sám byl Bůh, nedomáhal se božských nároků, odložil svou slávu a moc, stal se člověkem a dokonce přijal úděl otroka. Poslušně šel cestou ponížení až k potupné smrti: popravili ho na kříži jako zločince. (SNC)Bible - Filipským 2,6-8

Velikost člověka je dána velikostí toho, před čím je ochoten se sklonit.P. Kosorin

Středa 4 listopad 2009

Svátek: Karel

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP-ARON

Zobrazit

Malá úvaha

Jestliže se my, lidé, jinak chováme
ke králi a jinak k ubožákovi,
musel projít Ježíš cestu kříže a úplného sebevydání,
být bezmocným a pohrdaným,
aby se ukázalo smýšlení mnoha srdcí,
protože většina lidí klekne před králem,
ale před ubožákem jen ten, kdo vnímá opravdovou velikost
a Boží volání.

Jarka Cýrusová