Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
Bible - Lukáš 15,13

Ve městě se rodí rozmařilost, z rozmařilosti nutně vzniká hrabivost, z hrabivosti se rozrůstá smělost a z ní povstávají všechny zločiny a špatnosti.Cicero

čtvrtek 10 prosinec 2009

Svátek: Julie

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Pokrok

Jeden mladík rozmařile rozházel zděděný majetek. Jak se v takových případech obvykle stává, v okamžiku, kdy se ocitl bez haléře, shledal, že je také bez přátel.
Ve své bezradnosti vyhledal Mistra a pravil: „Co se mnou bude? Jsem bez peněz i bez přátel.“
„Neměj obavy, synu. Dej na má slova: zas to s tebou bude dobré.“
V mladíkových očích zasvitla naděje: „Budu zase bohatý?“
„Ne. Zvykneš si být bez haléře a sám.“

(Minutová moudrost, Cesta 1994)