Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.Bible - První list Korintským 4,5

Odsuzují to, čemu nerozumějí. (Co neznáš, nesuď.)Quintilianus

Středa 6 leden 2010

Svátek: Tři králové

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Rozpoznáváme nebo posuzujeme?

(pokračování z minulého dne)
Zcela jinou kapitolkou je rozpoznávat povahu jednotlivců podle typického chování při určité činnosti. Je docela poučné pozorovat, jakým stylem lidé píší na klávesnici svých počítačů. Ti, kdo jsou jemné povahy (což nezřídka bývají ženy), píší tak, že klávesnice jemně šustí. U umělecky založených duší se dá říci, že klapky počítače téměř zpívají. Lidé energičtí a rozhodní svou klávesnici drtí rychlým a zvučným staccatem – prostě prsty nestíhají překotné myšlenky.
Ale někdy se stává, že všechno je zcela naopak – i tady platí, že výjimky potvrzují pravidla a vnější pozorovatel se může škaredě splést.
Po létech pozorování jsem dospěl k tomu, že pokud mi vnější znaky slouží jako určité hrubé orientační body, ze kterých něco rozpoznávám, je to v pořádku. Stanou-li se z nich jakési neměnné konstanty, podle kterých druhé „šuplíkuji“, jsem úplně vedle… Vnějšek mnohdy neodpovídá tomu, co je ve skutečnosti v srdci.
A je jen Jeden, který umí věci skryté vynést na světlo.

Petr Plaňanský, Slovo pastýře, CKS Nymburk