Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
Bible - Římanům 12,13

Když po rozloučení vyprovodíš hosta s loučí na zápraží, bude tě na svém prahu vítat s lucernou.čínské přísloví

Středa 17 únor 2010

Svátek: Miloslava

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Musím u vás zůstat...

Příbuzní Herše pozvali, aby u nich strávil několik dní. Když však dní začalo být přespříliš a Herš se nechystal k odjezdu, začali příbuzní hledat vhodný způsob, jak ho nějak slušně vyhodit.
Napadlo je, že se naoko pohádají. Když dá Herš za pravdu manželovi, vyhodí ho manželka, když se postaví na stranu manželky, vyhodí ho manžel. Ještě téhož dne se začali hádat. Ale Herš mlčel. Až to manželka nevydržela a vyzvala Herše přímo: „Tak pověz přece, Herši, kdo z nás má pravdu!“
„Jak to mám vědět?“ divil se Herš. „Ale nemějte obavy, já to zjistím. A proto u vás musím zůstat ještě dalších šest neděl.“

(Úsměvné židovské historky, Portál 2004)