Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý. Bible - Přísloví 11,30

Moudrost je schopnost pohledu odjinud. P. Holečková

úterý 3 srpen 2010

Svátek: Gustav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Slova z dotyků

(pokračování z minulého dne)
Pokud jste už někdy potkali člověka, který vám připadal jako nevidomý, v ruce měl ovšem namísto bílé hole hůl s červenobílými proužky, šlo pravděpodobně o člověka postiženého hluchoslepotou. Každé zrakové nebo sluchové postižení je samozřejmě samo o sobě velmi zásadním ovlivněním životní situace dotyčného člověka, ovšem kombinaci obou handicapů si asi jenom málokdo z nás dokáže reálně představit.
Komunikaci zahajujeme nejlépe lehkým upozorňujícím dotykem (stojíme přímo proti hluchoslepému jedinci a lehce se dotkneme jeho paže). Upozorňujeme tak na svou přítomnost i na to, že chceme něco sdělit. Dotyk by však neměl být příliš nečekaný, náhlý a zbrklý; handicapovaný člověk nemá téměř vůbec možnost monitorovat bezprostřední okolí a snadno ho proto vylekáme. Měli bychom se pokaždé představit nebo dát jasně najevo, kdo jsme. Je také důležité vždy upozornit na to, že odcházíme a komunikaci ukončujeme...

(Komunikace s lidmi s postižením, Portál 2010)