Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá. Bible - Přísloví 20,5

Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví...Konfucius

Pátek 17 září 2010

Svátek: Ludmila

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Dobrejitro

Zobrazit

Kluci, sundejte rukavice

(pokračování z minulého dne)
To, co platí pro každodenní lopotu, je jistě platné i pro život duchovní: Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. (Př 23,22)
A přesně tahle zkušenost mi v církvi často chybí. Moudrých otců (strýců, babiček či tet) se nějak zoufale nedostává v okamžiku, kdy církvi hrozí, že přehlédne nějaké nebezpečí.
Vyhlížím dobu, kdy budeme mnohem více naslouchat bratrům a sestrám starším ve víře – našim duchovním otcům a matkám. Jejich zkušenost nám může posloužit k tomu, že se vyvarujeme stejných či podobných chyb a nedorozumění: pokud jim ovšem budeme naslouchat. A byť by jejich rada zněla jen: „Kluci, na tuhle práci si raději sundejte rukavice…“

Petr Plaňanský, Slovo pastýře, CKS Nymburk