Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Bible - Lukáš 2,29-32

Ten, kdo miluje, se neptá, co udělat, udělá všechno.maďarské přísloví

čtvrtek 23 prosinec 2010

Svátek: Šimon

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Olda Roztočil

Zobrazit

Vánoční

Ten příběh voní senem
A hvězdou nad Betlémem,
Oslík se možná zimou třese,
Když Boží dítě k jeslím nese,
Když žádný palác nemá malý král,
Když pastýře za ním anděl zval.
V Betlémě je možná velmi čisto,
Však pro Boha tu není místo,
Snad v hostincích je velká hostina,
Když chudě tu dlí svatá rodina
A v plenkách dítě zavinuté
V náruči matky usíná.
Co vlastně hledáme v bílých nocích,
Kdy tiše sníme o Vánocích?
Slyšíme někdy Boží hlas,
Že to rodí se Ježíš v nás?
Jaký je náš vánoční sen?
Má na konci Jeruzalém?
A má také mezi řádky
Cestu do Emaus a zpátky?

Jarka Cýrusová