Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho...
Bible - Žalm 10,17

Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.Démokritos

Pondělí 7 únor 2011

Svátek: Veronika

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: David Šlosar

Zobrazit

Podobenství o dvou modlících se mužích

Těm, kteří si myslí, že jsou bez chyby a dívají se na druhé spatra, vyprávěl Ježíš toto podobenství:
„Dva muži přišli do chrámu, aby se pomodlili; jeden farizej a druhý celník.
Farizej si stoupl dopředu a modlil se: ‘Bože, děkuji ti, že nejsem tak chamtivý, nečestný nebo rozbíječ rodiny jako ostatní lidé, třeba jako tady ten výběrčí daní. Dvakrát týdně se postím a dávám ti desetinu ze všech svých příjmů.’
Ten výběrčí stál úplně vzadu, hlavu měl skloněnou, ani se neodvážil pohlédnout vzhůru. Na znamení lítosti se bil do prsou a modlil se: ‘Bože, slituj se nade mnou, jsem velký hříšník.’“
Ježíš uzavřel: „Celník nebyl v chrámu nadarmo; Bůh ho vzal na milost, ale toho farizeje si ani nevšiml. Každý, kdo vynáší sám sebe, bude pokořen, a kdo se před Bohem koří, bude povýšen.“

(Slovo na cestu, Česká biblická společnost 2010)