Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře... (B21)Bible - Filipským 2,3

Člověk je tvor nesmírně ješitný. Přímo si říká o to, aby byl hezky hlazen po hřbetě - a pak jen spokojeně vrní. Chce být uznáván, ctěn, oceňován, oblíben. Je strašně háklivý na své místo, které si vydobyl v člověčí skupině...B. Hlinka

Pondělí 21 únor 2011

Svátek: Lenka

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Petr Polehna

Zobrazit

Jasnozřivost

Dvě přítelkyně, obě už trochu v letech, byly natolik ješitné, že jedna před druhou tajila svůj zhoršující se zrak. Naopak, vychvalovaly své dobré oči a žádná z nich by se nenechala přesvědčit, aby si pořídila brýle.
Mezitím se dozvěděly, že na vedlejším domě má být instalována pamětní deska na památku velkého hudebníka, který žil v tomto domě tři roky během svých studií. Aby se jedna před druhou nezesměšnila, každá zvlášť si předem zjistila, co má být na tabuli vyryto.
Po cestě do své oblíbené kavárny se zastavily před sousedním domem.
Navzájem se upozorňovaly na krásnou pamětní desku. „Zde žil ten slavný hudebník...“ předčítala jedna, a druhá doplnila: „Vespod je letopočet a v rohu vpravo dole menším písmem stojí ‘Městský úřad‘ a jméno našeho města.“
Holčička ze sousedství obě dámy užasle poslouchala a pak se smíchem vykřikla: „Co to čtete? Ta deska tam ještě vůbec nevisí!“

(Vitamíny pro duši, Vyšehrad 2004)