Dobré Jitro

dobrejitro.cz

A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. (SNC)
Bible - List Filemonovi 4

Schopnost rozeznat jedinečnou hodnotu a potenciál v lidech je jeden z nejvzácnějších darů na světě.D. Duda

Pátek 29 duben 2011

Svátek: Vlastislav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Shromáždění v truhlářství

(pokračování z minulého dne)
Právě v tom důležitém okamžiku se nečekaně objevil truhlář, oblékl si pracovní plášť a pustil se do práce. Použil kladivo, brusný papír, metr a šroub. Opracoval dřevo, až se proměnilo v kus nábytku. Po dokončení práce odešel. Když truhlářství utichlo, shromáždění se vrátilo k předchozí debatě. A slova se ujala pilka, která dosud mlčela:
„Vážení, viděli jsme, že všichni máme sice vady, ale truhlář pracuje s našimi přednostmi. Díky nim máme svou hodnotu. A tak navrhuji, abychom se nesoustředili tolik na naše slabá místa, ale na užitek vyplývající z našich silných stránek.“
Shromáždění tedy ocenilo kladivo pro jeho sílu. Šroub byl vychválen pro schopnost spojovat. Brusný papír vyzdvihli pro umění brousit a zjemnit hrubý povrch. A pokud jde o metr, všichni se shodli, že je přesný a správný. Cítili se pyšní na své silné stránky a možnost společné práce.

(Další příběhy pro uzdravení duše, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2010)