Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Bible - Žalm 8,5-6

Člověk má větší cenu než cokoli jiného.P. Pellegrino

čtvrtek 21 listopad 2013

Svátek: Albert

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Veve

Zobrazit

Římský oblouk a člověk

Byl jeden moudrý muž, který sedával na schodech starověkého římského divadla. Jednou do těch míst dorazila turistická výprava. Průvodkyně lidi vyzvala, aby vystoupali po schodech, až na vrchol divadla, aby tak lépe spatřili město.
Řekla skupině: „Podívejte se tam dolů, napravo od toho člověka s košíkem na hlavě se nachází krásný oblouk z římské doby. Vidíte ho?“
Tehdy si onen moudrý muž sám pro sebe pomyslel: „Na zemi nikdy nenastane pořádek a pokoj, dokud se na místo vět ̒podívejte se na oblouk’ nezačne říkat: ̒Podívejte se na toho člověka, který nakoupil ovoce a zeleninu pro svou rodinu: po jeho boku si můžete všimnout také římského oblouku’.“

(Příběhy pro osvěžení duše, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2012)