Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ať si ostatní národy uctívají své falešné bohy, ale my budeme navždy ctít jen Hospodina. On jediný je náš Bůh. (SNC)Bible - Micheáš 4,5

Poznávej ho na všech svých cestách - jak chceš poznat svého Boha, když nechceš jít svou cestou?P. Kosorin

čtvrtek 24 červenec 2014

Svátek: Kristýna

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Marie Hajná

Zobrazit

Za koho mne pokládáte?

Jedna z nejpoutavějších scén v Novém zákoně se odehrála ve městě, které známe pod názvem Cézarea Filipova. Těžko bychom našli jiné místo s tak spletitým náboženským systémem, než jaký byl zde. Napočítali byste přinejmenším čtrnáct chrámů zasvěcených bohu Baalovi. Řekové považovali Cézareu Filipovu za domov velkého boha Pana, boha přírody. Pro Židy mělo toto město mimořádný význam proto, že v jeho blízkosti pramení pro ně nedocenitelná řeka Jordán. Pro Římany to bylo posvátné místo, protože zde k poctě císaře postavili lesknoucí se mramorový chrám a v něm ho uctívali jako boha. A tak se zde setkávaly všechny význačné národy a náboženství: Syřané, Židé, Řekové a Římané. Žádnou moderní metropoli nelze srovnat s Cézareou Filipovou.
A ve vzrušené atmosféře tohoto města se odehrává příběh zaznamenaný Matoušem. Uprostřed ruchu a veselí, mezi mramorovými sloupy a zlatými modlami jeden chudý nazaretský bezdomovec klade skupině svých stoupenců otázku: „Za koho mne pokládáte?“
(pokračování zítra)

(Na kovadlině, LUXPRESS s.r.o. 2008)