Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení...Bible - Skutky apoštolů 12,17a

Z mlčící tváře můžeš poznat, co se bude dít. Ovidius

úterý 16 červen 2015

Svátek: Zbyněk

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Duong

Zobrazit

Soulad slov a gest

Napadá vás někdy myšlenka: „Ten se mnou manipuluje!“ nebo: „Ona mě neustále někam tlačí a tvrdí, že jsem říkal to, co jsem neříkal!“ Ano, ta nejběžnější oblast — oblast sdílení se a dorozumívání — je pro většinu dnešních lidí zahalena tajemstvím.
Komunikace je proces, ve kterém si lidé předávají své postoje, dovednosti, ideály, hodnoty, normy, emoce, poznatky a hlavně informace. Tvrdí se, že asi 30 % komunikace tvoří verbální forma a 70 % komunikace neverbální. Verbální rovina je založena na znakovém systému — slovu (mluveném, psaném). Neverbální rovina má doplňkovou úlohu, kdy nejčastěji sdělujeme to, jak se cítíme, jak vnímáme sebe, partnera, okolnosti, situaci. Patří sem mimika — pohyby v naší tváři, gestika — pohyby těla, oční kontakt, kinezika — celkový postoj našeho těla, parajazyk — pauzy v našem mluveném slově, rytmus řeči, nádechy, vzdechy a další (proxemika, optika…).
(pokračování zítra)

(Brigita Vimrová, …milost ve vztazích, Advent-Orion 2012)