Dobré Jitro

dobrejitro.cz

On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Bible - Kazatel 3,11

Ať se děje cokoli, záleží na mně, jestli v tom vidím štěstí nebo neštěstí.Anthony de Mello

úterý 27 prosinec 2016

Svátek: Bohumila

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniela Valchářová

Zobrazit

Jak jsi mohl...?

Jeden muž se zachránil po ztroskotání lodi a žil sám na pustém ostrově. Po nějaké době se mu podařilo postavit si z palmových větví malý příbytek, který ho chránil před sálavým sluncem i deštěm. Jedné noci mu však příbytek zachvátil oheň. Zůstala z něj jen hromádka popela.
„Cos to udělal, Bože?“ křičel muž. „Ztratil jsem v životě téměř všechno a ty dovolíš, aby mi shořela i tato bídná chatrč? Jak jsi mohl připustit, aby se mi to stalo?“
Po několika hodinách nastupoval tento muž na palubu jedné britské lodi. „Viděli jsme signál, který jste dal ohněm,“ vysvětlovala mu posádka. „Neměli jsme ani tušení, že tu někdo je. Vezmeme vás domů.“
Muž zavřel oči. „Děkuji ti, Bože,“ modlil se plný rozpaků.

(Poděkování za každý den, Portál 2011)