Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost... Bible - List Římanům 1,28-29

Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu.J. W. Goethe

Pátek 26 leden 2018

Svátek: Zora

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: VeVe

Zobrazit

Více než absence neslušného chování

Většina lidí se chová slušně, když se jim to vyplácí. Pak ale přijde také situace, kdy slušným chováním nic nezískají, ba možná i ztratí. Navíc, slušné (vy)chování také vyžaduje, aby člověk nedělal některé věci, které by jej snad i lákaly.
Slušnost není pouhá absence neslušnosti. Je také uznáním hodnoty druhého člověka. Neslušnost je totiž projevem toho, že si druhého člověka nevážím a stavím se nad něj.
Z pohrdání jiným člověkem pak vyplývají další hříchy, jichž se člověk dopouští. Pavlův dopis zachází až k vraždě. Vrazi dávají majetku a tužbám větší váhu než životům ostatních. Jsou ale jen vrcholem ledovce, který vychází z chladného, nelaskavého lidského srdce.
Jako projev neslušnosti stačí, když člověk na domluvené schůzky chodí pozdě. Když někomu podá ruku, ale ani se nepodívá do očí. Když se chová nevděčně.
Pokud si ale vážím pravého poznání Boha, zákonitě si musím vážit i lidí a chovat se k nim slušně.

(Stvoř mi, Bože, čisté srdce…, Advent-Orion 2015)