Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti... Bible - List Koloským 1,10-11

Ti, co věří a vytrvají, jsou ti, co nakonec uspějí. autor neznámý

úterý 13 únor 2018

Svátek: Věnceslav

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniela Valchářová

Zobrazit

Radostná vytrvalost

4. srpna 1851 dosáhl misionář a badatel David Livingstone pramenů řeky Zambezi. Tehdy mu bylo 38 let. Na univerzitě v Glasgow vystudoval řečtinu, náboženství a lékařství. Po studiích se vydal do jižní Afriky šířit evangelium. Na svých misijních cestách prozkoumal řadu neznámých oblastí. Objevil Viktoriiny vodopády, jezera Malawi, Tanganika a Mweru. Zemřel 1. května 1873, když hledal prameny Nilu. Svým zaujetím pro Krista, pílí a vytrvalostí byl příkladem i pro Hanzelku a Zikmunda.
Znáte lidi, kteří umějí být velmi vytrvalí nebo asertivní, jak se dnes často používá? A přece to není ona vytrvalost, která je zmiňována v uvedeném biblickém textu.
Znám různá slovní spojení: vytrvalostní zkouška, sport, běh, závod… Jde o vztah k něčemu. Na rozdíl od věrnosti, kdy jde o vztah k někomu.
Bůh nám chce darovat sílu k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Co to je, taková radostná vytrvalost, kterou nám chce dopřát? To není výkon se zatnutými zuby, protože musím, ale protože chci a mohu být prospěšný.

(Stvoř mi, Bože, čisté srdce…, Advent-Orion 2015)