Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Hospodine, slituj se nad námi, toužíme být s tebou. Dávej nám každý den svou sílu a ve zlých časech nám buď oporou. (SNC)Bible - Izajáš 33,2

Chtěl bych - neznamená nic, chci - dělá divy. Alexandre Vinet

úterý 10 duben 2018

Svátek: Dušan

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Daniela Valchářová

Zobrazit

Čí mozek chcete?

S pomocí SPECT snímků popisuje dr. Daniel Amen účinky metamfetaminu, alkoholu, marihuany, kokainu, inhalantů a kouření na mozek. Heroinový mozek ukazuje masivní oblasti výrazně snížené aktivity. Kokainový mozek má mnoho malých děr napříč mozkovou kůrou. Alkoholický mozek vypadá scvrkle. Marihuanový mozek vypadá, jako by některé jeho oblasti byly vyžrané. Zdravý mozek je hladký, symetrický a plný.
Na jednom semináři o zdravém životním stylu byl přítomen člověk závislý na heroinu. Když uviděl v PowerPointu sken heroinového mozku, zvolal nahlas: „Ach, pomozte mi!“ Odmlčel se a přemýšlel o vlivu svého zvyku na jeho vlastní a jediný mozek. Naše zvyky jsou opravdu nahrány v našem mozku.
Slavný psycholog William James to popisuje následovně: „Mohou být mladí, ale všimněte si, jak brzy se stanou pouhým ranečkem zvyků. Mohli by věnovat větší pozornost svému jednání, jenže jsou v nepřirozeném stavu. Spřádáme si svůj vlastní osud, dobrý nebo zlý, a nelze to vzít zpět. Každý sebemenší tah ctnosti či neřesti zanechává šrám, který není nikdy dost malý. Možná někdy své prohřešky omlouváme slovy ‚Tohle se nepočítá!‘ Možná že my to nepočítáme a laskavá nebesa to také nemusejí počítat; nicméně se to stejně někde projeví. Hluboko v nervových buňkách a vláknech to molekuly počítají, registrují a uchovávají, aby to v pravý čas použily proti nám, až přijde příští chvíle pokušení.“

(Vyhraj život! Běž vpřed, Advent-Orion 2015)