Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ať dosvědčí nebe i země, že jsem vám dnes představil život i smrt, požehnání i prokletí. Zvolte si však život, abyste vy i vaše děti mohli žít... (SNC) Bible - Deuteronomium 30,19

Je-li tvůj životní cíl vysoký, tvá rozhodnutí tomu musí odpovídat. Neale Donald Walsch

Pondělí 14 květen 2018

Svátek: Bonifác

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Jaroslava Cýrusová

Zobrazit

Volba je na tobě…

Reklamy… Setkáváme se s nimi snad na každém kroku. V rozhlase nebo v televizi je už jen málokterý pořad, který by nebyl „rozkouskován“ reklamou na všechno, co si jen člověk umí představit. Útočí na náš sluch i zrak.
Jedu z práce, za okny autobusu důvěrně známá krajina, která se mění snad jen ročními obdobími a sem tam nově přelepenými billboardy. Chtě nechtě je člověk registruje. Dnes jsou okna zamrzlá, takže jsem před křižovatkou jen letmo zahlédla nový billboard. Je na něm vyobrazená láhev piva a velký nápis – „VOLBA JE NA TOBĚ“.
Konečně něco zaměřeného proti alkoholu, přemýšlím. Budeš muset, holka, přehodnotit svůj většinou negativní postoj k reklamám!
Příští den mráz povolil a okna byla zase čistá. A tu jsem měla možnost s údivem zjistit, jak je to s tou „volbou“ doopravdy. Na jedné straně toho tak ušlechtile vyhlížejícího nápisu je namalovaný půllitr piva čepovaného, na druhé straně ve sklenici. Podivná „volba“. A já, naivka, myslela, že se někomu už konečně zželelo těch rozvrácených rodin, nešťastných žen a plačících dětí, peněz „utopených“ ve sklenicích, že už měl konečně dost onoho našeho neslavného „primátu“ ve vypitých hektolitrech piva „na hlavu“ ve světových statistikách.
Je až s podivem, jak se tak přízemní zájmy dají obléci do tak ušlechtilých slov.
A tu mne napadá jiná, životně důležitá „volba“. O této volbě se žel na billboardech nedočteme. Je uvedena na docela jiném místě, na stránkách Bible. Je to volba mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí, mezi Bohem a satanem.

(Žhavé uhlíky hřejí dodnes, Advent-Orion 2016)