Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Panovník Hospodin mě naučil mluvit a volil taková slova, která jsou oporou slabým. Každé ráno mě budí a podněcuje, abych naslouchal jako pozorný žák. (SNC)Bible - Izajáš 50,4

Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého. Carl Rogers

Pátek 14 září 2018

Svátek: Radka

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Tomáš Sedlák

Zobrazit

Dva přátelé

Před mnoha lety žili v Číně dva přátelé. Jeden uměl nádherně hrát na harfu. Druhý měl úžasně vyvinutou vzácnou schopnost naslouchat.
Když první z nich hrál nebo zpíval o horách, ten druhý říkal: „Vidím ty hory, jako by byly tady přede mnou.“
Když první hrál o potůčku, druhý povídal: „Slyším vodu, jak zurčí mezi kameny.“
Ale jednoho dne ten, který naslouchal, onemocněl a umřel.
První z přátel uřezal harfě struny a už nikdy na ni nehrál.
Opravdu existujeme jen tehdy, když nám někdo naslouchá. Největší dar, který můžeme někomu dát, je skutečně tomu druhému naslouchat.

(Další příběhy pro potěchu duše, Portál 2008)